onsdag 15. mars 2023

Plagiat eller selvplagiat?

Studenthjelpen.no.
Som student kan man bli mistenkt eller bli beskyldt for plagiat. Men det er to typer plagiat, nemlig plagiat og selvplagiat.

Plagiat er urettvis imitasjon, etterligning eller kopiering av en annens åndsverk som hevdes og fremstilles, enten i sin helhet eller deler av, som noe man har skapt selv; litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk tyveri, les mer om plagiat på denne siden. For studenter anses plagiat som fusk eller juks på flere ulike grunnlag.

Selvplagiat er noe helt annet. Selvplagiering er når du gjenbruker egne tidligere tekster/arbeid, uten å oppgi dette som kilder.

Selvplagiat er vanligvis forbudt etter eksamensreglementet som gjerne forbyr selvplagiat eller har krav om at oppgaven skal være unik, selvstendig eller lignende. Dersom en student gjenbruker tidligere arbeid vil dette kunne være i brudd med eksamensreglene og utgjøre fusk eller juks. På denne siden kan du lese mer om selvplagiering.

Uansett om du er mistenkt for plagiat eller selvplagiat har du som student krav på gratis advokat.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar